Welkom

 

Het Steunpunt en Trainingscentrum Opvoeding (STOP) organiseert hulpverlening, specifiek gericht op gezinnen met een kind met gedragsproblemen en verzorgt opleidingen en vormingen voor professionelen rond het brede thema 'hanteren van kinderen met gedragsproblemen'.

Het STOP4-7 programma wordt uitgevoerd op meerdere locaties in Vlaanderen en Nederland (http://www.stop4-7.nl/).

Het hulpverleningsprogramma 'Samen sterker Terug Op Pad (STOP4-7)' is als handboek voor professionelen uitgegeven bij SWP.

Meer over stop

Minister van Welzijn, Van Deurzen brengt een bezoek aan het STOP-programma in Gent

DSCN0489_1.JPGDSCN0490.JPGDSCN0492.JPG

GETUIGENIS VAN OUDERS DIE DE TRAINING VOLGDEN

"Hallo, wij zijn Wim en Tamara, papa en mama van Jelle.


Toen onze Jelle in de 3de kleuterklas zat, moesten wij op een dag bij de juf op gesprek.
Jelle had samen met een vriendje door te duwen en te trekken een raam kapot gemaakt.
Voor zijn juf en de directie was het raam niet zo belangrijk, maar wel Jelle zijn gedrag. In de klas en op de speelplaats was hij nogal opvliegend en bij momenten soms ook aan de agressieve kant. Jelle wou altijd zijn zin krijgen en iedereen moest altijd eerst naar hem luisteren. Gebeurde dat niet, dan werkte hij zijn frustraties op de eerste de beste stoel of andere materiële dingen uit.
Ondanks dat ons Jelleke een lieve knuffelbeer is en een gouden hartje heeft, kwamen wij eigenlijk tot de vaststelling dat dit thuis ook voor heel wat problemen zorgde. Wij dachten dat dit de karaktervorming was, maar niets was minder waar.
Enkele weken en gesprekken met zijn juf later kwam zij met de map, wat voor ons dan de verlossing of oplossing zou betekenen: De juf had gehoord van het STOP4-7-programma en vroeg ons of wij daar contact mee wilden opnemen.
Na een telefonisch gesprek hebben de begeleiders van het team contact genomen met de school en zijn ze een drietal keer bij ons thuis geweest.
Wat ons enorm opviel, was dat we na die gesprekken de indruk hadden dat ze onze Jelle al goed kenden en dat ze al wisten op welke manier we zouden moeten gaan werken.
Vanaf oktober zijn we dan gestart met de kind- en oudertrainingen.
Een tiental kinderen kwam een hele dag samen om met elkaar te leren omgaan in leuke, maar soms ook heel moeilijke situaties. Ze werden door de begeleiders op de goede weg gezet om de juiste oplossing te vinden zonder ruzie te maken.
Zo is onze Jelle met heel wat toffe dingen naar huis gekomen zoals: ‘STOP, ik heb een probleem!', ‘Ik vind dit niet leuk.',...
Allemaal woorden die hij nu veel gebruikt en waar vrienden en klasgenoten goed naar luisteren, waardoor er minder wordt uitgesloten.
En thuis werd stilletjesaan ook alles wat rustiger en kon zijn zus terug wat meer van onze positieve aandacht krijgen!!
In de namiddag kwamen de ouders en soms ook grootouders samen om onze problemen aan elkaar te vertellen en samen met de begeleidster naar oplossingen te zoeken. Door veel met elkaar te praten, leerden we ook veel van onszelf en beseften we dat we ook nog veel konden leren over de opvoeding van onze kinderen.
Wij hebben op de oudertrainingen geleerd hoe we van onze opvliegende zoon een rustige zoon kunnen maken door op voorhand afspraken te maken; dat boos worden geen zin meer heeft; dat hij bij flink zijn veel complimentjes en dikke duimen krijgt van ons; dat hij ook via een puntensysteem kan worden beloond (voor onze Jelle waren de werkpunten: stilzitten, mondje dicht houden, mooi in bed blijven liggen, aan tafel blijven zitten en niet meer duwen en trekken,...).
Hij weet nu ook dat zich boos maken geen zin meer heeft, want dat wordt genegeerd!
Zo kunnen wij streven naar een rustig en leuk gezinsleven waar de regels gerespecteerd worden en zijn roepen en boos worden niet meer aan de orde van de dag!
BEDANKT AAN HET VOLTALLIGE STOP-TEAM!!!!!
Mijn favoriete quote van die tien weken: ‘Negatief gedrag negeren en positief gedrag belonen!!!!'. Conclusie: Met het STOP4-7-programma hebben niet alleen de kinderen veel bijgeleerd, maar ook de ouders zijn goed begeleid om op de juiste manier om te gaan met hun eigen kind want ieder kind is anders en op zijn eigen manier ook speciaal!!!"

 

Indien men dit wenst, kan men via 0474/87.05.02 de contactgegevens van de ouders van Jelle verkrijgen.
De ouders zijn bereid om vragen van mogelijke deelnemers rond hun deelname aan het STOP4-7-programma te beantwoorden.